Płyty betonowe "JOMB"

Żwirownia | Betoniarnia | Żwir- Trans > Płyty betonowe „JOMB”

Płyty betonowe „JOMB”- Żwir-Trans

Certyfikowana produkcja płyt betonowych

Produkcja płyt betonowych w  Żwir-Trans odbywa się pod stałą kontrolą laboratorium oraz Zakładowej Kontroli Produkcji. Oferowane przez nas płyty drogowe posiadają wszelkie wymagane przepisami certyfikaty, badania jakościowe, co potwierdzają stosowne dokumenty

Płyty betonowe JOMB

Płyty drogowe betonowe „JOMB” powstają z wodoszczelnego oraz mrozoodpornego betonu klasy C30/37 zbrojonego pojedynczą lub podwójną siatką o grubości pręta 6mm lub 8mm. Te wielootworowe płyty drogowe przeznaczona są w głównej mierze do budowy nawierzchni drogowych (w tym dróg dojazdowych), chodników, placów manewrowych, składowisk, czy też parkingów. Płyty „JOMB” znajdują również zastosowanie w regulacji cieków i zbiorników wodnych, a także umacnianiu: skarp, czy też przyczółków mostowych. Ich wielkość jest standaryzowana i wynosi: 100x75x12 (waga 135 kg).

Opinie klientów