Zakres usług sprzętem budowlanym jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

  • wykopy pod fundamenty
  • wykopy pod ogrodzenia, drenaże, przyłącza wodne, elektryczne, gazowe,
  • wykopy pod kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe, wykopy pod kanały i rowy melioracyjne,
  • rekultywacja terenu,
  • usuwanie starych fundamentów, elementów betonowych a także korzeni drzew z ziemi,
  • wyburzenia,
  • załadunek materiałów sypkich,
  • usługi pomocnicze przy budowie dróg, chodników
  • odśnieżanie
  • przeładunek towarów sypkich w relacji wagon-wagon, wagon-samochód.